за нас

Ние сме сериозна бригада за ремонт на покриви. Ръководителят е потомствен майстор - дядо му е ремонтирал покриви, баща му е ремонтирал покриви, обучаван е от дете. Един покрив често се работи от няколко човека, няколко майстора. ...

Нашата цел е да имате качествен покрив, който да издържи десетки години